معرفی کتاب "باغ زمستان"

آوازه ی مردمی پابلو نرودا که در سال 1971 جایزه ی ادبی نوبل را برد به گستره ی جهانی است. اونه تنها شاعر محبوب آمریکای لاتین بل تمام مردم جهان است، که سراسر عمر خویش را وقف مبارزه برای مردم شیلی کرد و آگاهانه زندگی دردآور تبعید و بازداشت را به جان خرید. جاودانگی او مرهون اشعار درخشان و گرایشات انسانی و مردمی اوست.

 

 

امشب می توانم سرایم...


امشب میتوانم غمین ترین شعر ها را سرایم.

می سرایم: امشب هراسان است
و ستارگان آبی در دوردست می لرزند.

باد شب میگردد در آسمان و میخواند.

امشب میتوانم غمین ترین شعر ها را سرایم.
دوستش داشتم، گاهی او هم دوستم داشت.
طول شب هایی چنین برم بود.
بارها بوسیدمش زیر آسمان بیکران.

دوستم داشت، گاهی هم دوستش داشتم.
چه گونه می توان دوست نداشت چشمان آرام درشت او را.

امشب میتوانم غمین ترین شعر ها را سرایم.
خیال این که از آن من نیست. احساس این که از دست داده ام او را.

شنیدن شب عظیم، باز هم عظیم تر بی او.
و شعر سقوط میکند بر جان چون شبنم بر چمنزار.

چه ارزشی دارد که عشقم نتوانست نگهش دارد.
 شب هراسان است و او با من نیست.

همین تمام، کسی دور دست میخواند.
دور دست دلم از دست دادنش راضی نیست.

نگاهم دنبال اوست که گویی دنبالش می رود.
قلبم پی اش می رود، او با من نیست.
همان شب سفید می کند همان درختان را.
ما از آن زمان، دیگر همان نیستیم.

دیگر دوستش ندارم، اما چه طور دوستش داشتم.
صدایم سعی در پی بادست به گوشش رساند.

از آن دیگری است. از آن دیگری خواهد بود. چون بوسه هایم پیش.
صدایش، پیکر درخشانش و چشمان سرمدیش.

دیگر دوستش ندارم، و شاید هم دوستش داشته باشم.
عشق چنین کوتاه است، فراموشی چنین دراز.

چرا که چنین شب هایی برم بود.
دلم به دوریش راضی نیست.

گرچه این واپسین رنج اوست که بر می تابم
و این ها آخرین شعری است که برایش می سرایم.

/ 0 نظر / 16 بازدید