کتاب "غرب زدگی"

جلال آل احمد غرب زدگی رو در 11فصل زیر بررسی کرده:

طرح یک بیماری
نخستین ریشه های بیماری
سرچشمه ی اصلی سیل
نخستین گندیدگی ها
جنگ تضادها
راه شکستن طلسم
خری در پوست شیر یا شیر علم؟
اجتماعی به هم ریخته
فرهنگ و دانشگاه چه می کنند؟
کمی هم از ماشین زدگی
اقتربت الساعهاین کتاب رو در سال 1340نوشت، شاید اگه الان می نوشت تعداد صفحات این کتاب خیلی بیشتر می شد.

/ 1 نظر / 29 بازدید
سارايي

اااااااااااا...............فکر کنم من با ناشر یه نسبت دور دارم ..[نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]