معرفی کتاب داستان "شازده کوچولو"

قسمتی از متن کتاب:

بخش 11

 

سیاره دوم، محل سکونت مردی خودپسند است.

مردی خودپسند تا از فاصله ی دور شازده کوچولو را دید، با صدای بلند فریاد زد: «آها، یکی دارد به اینجا می آید تا مرا تحسین کند.» زیرا خودپسندها فکر می کنند که همه ی مردم تحسین کننده ی آنها هستند.

شازده کوچولو گفت: «صبح بخیر. شما چه کلاه عجیبی دارید.»

خودپسند گفت: «این کلاه برای سلام کردن است. برای جواب دادن به تحسین افراد تحسین کننده. متاسفانه کسی از این طرف ها رد نمی شود.»

شازده کوچولو که حرف های خودپسند را متوجه نمی شد، گفت: «یعنی چی؟»

خودپسند گفت: «دست بزن تا بفهمی.»

شازده کوچولو دست هایش را به هم زد. خودپسند کلاهش را از سرش برداشت و تعظیم کرد.

شازده کوچولو به خود گفت: «این دیگر خیلی خنده دار تر از پادشاه است» و دوباره شروع کرد به دست زدن. خودپسند دوباره کلاهش را برداشت و تعظیم کرد.

پنج دقیقه بعد شازده کوچولو از این بازی یکنواخت خسته شد و پرسید: «برای اینکه کلاه از سرت بیفتد، چه کار باید کرد؟»

اما خودپسند حرف او را نشنید. چون خودپسندها فقط حرف هایی که تعریف از آنها باشد میشوند.

خودپسند از شازده کوچولو پرسید: «به نظر تو من واقعا خیلی تعریفی هستم؟»

-«تعریفی یعنی چه؟»

-«تعریفی یعنی اینکه من جذاب ترین، خوش پوش ترین، ثروتمندترین و باهوش ترین مرد این سیاره هستم.»

-«ولی تو که در این سیاره تنها هستی»

-«آره هستم. ولی تو از من تعریف کن.» شازده کوچولو با بی اعتناعی شانه هایش را بالا انداخت و گفت: من تو را تحسین می کنم ولی این چه فایده ای برای تو دارد؟»

شازده کوچولو از آنجا هم رفت و در حالی که به سفرش ادامه می داد با خودش گفت: «واقعا آدم بزرگ ها خیلی عجیبند

/ 1 نظر / 20 بازدید
melika

[هورا] kheli ketabesho dos daram[دست] [تایید]