مدل های دستکش زمستانی

مدل دستکش زمستانی واسه دختر خانما

مدل های دستکش زمستانی

مدل دستکش زمستانی واسه دختر خانما

 

مدل دستکش زمستانی واسه دختر خانما

مدل دستکش زمستانی واسه دختر خانما

مدل دستکش زمستانی واسه دختر خانما

مدل دستکش زمستانی واسه دختر خانما

مدل دستکش زمستانی واسه دختر خانما

 

مدل دستکش زمستانی واسه دختر خانما

مدل دستکش زمستانی واسه دختر خانما


مدل دستکش زمستانی واسه دختر خانما


مدل دستکش زمستانی واسه دختر خانما
 
 

مدل دستکش زمستانی واسه دختر خانما

 


مدل دستکش زمستانی واسه دختر خانما


مدل دستکش زمستانی واسه دختر خانما


مدل دستکش زمستانی واسه دختر خانما

مدل دستکش زمستانی واسه دختر خانما

 

 

 

آرشیو فشن استار منتظر نگاه شماست

 

 

 

/ 2 نظر / 45 بازدید
parasto

سک سک!اولم!اقاسینا مدلاش قشنگ بود اما میشه روش بافتشونم بزارید؟بافتنی خیلی دوسدارم ولی سایتی که خوب اموزش بده پیدانکردم..پناه اوردم به شما!

مریم خانم

[قهقهه]